PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 1-7-2018

Linie Accountancy & Consultancy B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Linie Accountancy & Consultancy B.V. verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Linie Accountancy Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten of producten aan u te kunnen leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om toegang te verlenen tot onze website
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het beheren van (klant)relaties

Geautomatiseerde besluitvorming

Linie Accountancy & Consultancy B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linie Accountancy & Consultancy B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linie Accountancy & Consultancy B.V. bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Linie Accountancy & Consultancy B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Linie Accountancy & Consultancy B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Linie Accountancy & Consultancy B.V. gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Linie Accountancy & Consultancy B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden uw voorkeuren geregistreerd gedurende de tijd waarop je op de website surft. Hiervoor maken wij gebruik van het meetinstrument Google Analytics.

Google Analytics

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. De Linie Accountancy & Consultancy B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden hoe de website door bezoekers gebruikt wordt. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft de Linie Accountancy & Consultancy B.V. met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social Media buttons

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale medianetwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst. Linie Accountancy & Consultancy B.V. heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de sociale medianetwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om informatie in te winnen over hoe sociale medianetwerken met uw (persoons)gegevens omgaan die zij via deze cookies verwerken.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linie Accountancy & Consultancy B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u  bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.vandenberg@linieaccountancy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u  is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Linie Accountancy & Consultancy B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linie Accountancy & Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via j.vandenberg@linieaccountancy.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening en de regelgeving in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.